гр. Плевен064 801 500, 0889 208 231, vasima@abv.bg

Интернет съобщение

На 12.10.2021г., дружество ВАСИМА ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-1435-C01 по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.089-1435-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 12.10.2021г.
Край: 12.01.2022 г.