гр. Плевен064 801 500, 0889 208 231, vasima@abv.bg

Интернет съобщение

На 11.08.2020г. ВАСИМА ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-7993-C01 по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект: № BG16RFOP002-2.073-7993-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност : 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.08.2020 г.
Край: 11.11.2020 г.