гр. Плевен064 801 500, 0889 208 231, vasima@abv.bg

Интернет съобщение

Smiley face
Публична покана с предмет “Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1:Двуглав автоматичен циркуляр – 1бр.; Залепваща хоризонтална четириглава машина със система за притискане на уплътненията – 1бр.; Ориентираща система към почистваща машина – 1бр.; Спомагателна охлаждаща маса към почистваща машина – 1бр.; Почистваща машина – робот – 1бр.; Обособена позиция 2: Ъглонабивна преса за алуминиеви профили – 1бр.
Пакетът документи може да изтеглите от тук.