гр. Плевен064 801 500, 0889 208 231, vasima@abv.bg facebook

Фирмена култура

„Дали е лято или зима – решението е ВасиМа!”

Мисията на ВасиМа е проста. ВасиМа проектира, произвежда в собствен производствен център и монтира щори, сенници, и дограма за Вашия дом, офис или заведение. Разбира трудностите и сложността, които всеки потребител среща при избора на наши продукти.

Оказваме подкрепа на всеки клиент, като даваме всичко от себе си. За да се уверите, ще Ви споделим: всеки един детайл на наш продукт за всеки от Вас, получава вниманието, което заслужава!

Всеки наш продукт е свързан с негово величество ПРОЗОРЕЦА! Ние осъзнаваме, че прозорците са „очите” на всеки дом, офис или заведение. От служителя, който вдига телефона, през консултанта, който посещава Вашия дом, до монтажа, нашата услуга се организира по начин да надмине Вашите очаквания и надежди.

Ние работим така, че правим и Вас, и нас щастливи, и удовлетворени.

Нашата мисия

ВасиМа е създадена с убеждението, че се поставят основите на дългосрочен успех. 

Ние вярваме, че за да успеем в дългосрочен план, не трябва да работим с мисъл само за себе си, а трябва да сме полезни и за обществото !

Това ценно наследство ни поддържа повече от 20 години.

[bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-book“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“pulse“]

Спазването на закона е основата, върху която се градят репутацията и ръководните  принципи.

Ние извършваме дейността си с почтеност.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-user-md“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“]

Ние сме загрижени за здравето, безопасността и хигиената на работното място.

Ние сме ангажирани с предотвратяване на трудовите злополуки, наранявания и заболявания на служителите.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-group“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“]

Ние действаме като един отбор. ВасиМа съзнава важната роля и професионалния принос на човешкия ресурс за успеха на една фирма. Ние постигаме целите си чрез нашите служители и се отнасяме към тях с достойнство и уважение. В същото време, ние очакваме нашите служители да бъдат отговорни, мотивирани и да уважават нашите ценности.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-group“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Нашите бизнес отношения с клиенти и партньори се основават на взаимно доверие. С безупречни продукти и отлично обслужване, ние винаги искаме да надминем очакванията на нашите клиенти и партньори. Доволните клиенти са критерият за нашия успех! Ние правим желанията на клиентите наши желания.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-leaf“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Ние спазваме ежедневно строгите стандарти за безопасност и грижа към околната среда в рамките на нашите услуги и производство. Ние сме ангажирани с предлагане на екологични и енергоспестяващи продукти, като същевременно се стремим да използваме природните ресурси ефективно, с постигане на нулеви отпадъци, икономично потребление на електрическата енергия и други използвани енергоизточници за производствена дейност, транспорт, отопление. 
Ние искаме да гарантираме, че винаги и навсякъде, името ВасиМа представлява най-високо ниво на безопасност, екологичност и качество! Щетите, които се нанасят на околната среда, рано или късно се усещат и на повърхността, така че в наш интерес е да ги ограничим.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-male“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Ние се ангажираме да бъдем отговорни граждани на света. Ширината на нашите ангажименти/услуги и производство предполага  ВасиМа да докосва почти всеки аспект на обществото. Ние сме отговорни за нашето въздействие върху обществото.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-facebook-sign“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Ние непрекъснато преосмисляме конкуренцията и иновациите. Ние не спираме да се конкурираме, но го правим честно и етично. Днес бизнес моделите се променят. Иновациите изпреварват, а конкурентните предимства имат по-къс жизнен цикъл. Компетентни служители в иновативна среда – това е формулата на бъдещето!

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-smile“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Ние поддържаме високо качество на продуктите и услугите. Нашата цел е: нашите продукти и услуги да допринесат за подобряване качеството на живот на нашите потребители.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-heart-empty“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Наша цел е да помагаме за развитието на детския спорт в гр. Плевен и на спорта въобще. Той е нашия извор на творчество и вдъхновение.

[/bsf-info-box][bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“Defaults-euro“ img_width=“48″ icon_size=“20″ icon_color=“#ffffff“ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#125097″ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“left“ icon_animation=“fadeInLeft“]

Печалбата е от съществено значение за изграждане на устойчив бизнес.
Нашите 10 бизнес принципи са в основата на нашата фирмена култура и ценности. Когато сме изправени пред избор, ние избираме в следния ред: хората и тяхното здраве и безопасност, планетата, околна среда и екологията, качеството, услугите, печалбата. Понятието споделена стойност не ни е чуждо, според него фирмите трябва да се стремят едновременно към печалба и към социални цели, както и към такива, свързани с околната среда. Нашата цел непрекъснато се преосмисля и стремежа ни е към създаване на споделена стойност, не просто печалба.

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=“selector“ icon=“none“ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#1e73be“ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“square_box“ box_bg_color=“#f4f4f4″]

Защо те са важни?

Ние вярваме, че е важно да имаме ясни принципи и ценности, които са базирани на уважение към нашите потребители, нашите служители, доставчици, клиенти и околната среда, както и висока култура на спазване. Изграждането на доверие и привързаност между всички страни гарантира доверие към ВасиМа днес и утре!

[/bsf-info-box]

[bsf-info-box icon_type=“selector“ img_width=“48″ icon_size=“32″ icon_color=“#333333″ icon_style=“circle“ icon_color_bg=“#1e73be“ icon_color_border=“#333333″ icon_border_size=“1″ icon_border_radius=“500″ icon_border_spacing=“50″ read_more=“none“ read_text=“Read More“ hover_effect=“style_1″ pos=“square_box“ box_border_width=“1″ icon=“none“ box_border_color=“#f7f7f7″ box_bg_color=“#f4f4f4″]

Как се прилагат те?

Всички наши служители са длъжни да се съобразят с фирмените бизнес принципи на ВасиМа и непрекъснато се следи за тяхното прилагане и ефективност. Нашите принципи се реализират чрез съответните бизнес ходове, политики, процеси и средства, които са разработени, за да се гарантира ежедневното им спазване.

[/bsf-info-box]

Стоян Иванов

Управител

vasima@abv.bg

Стоян Иванов е завършил Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов, икономика и управление на индустрията. През 1993 година постъпва на работа в БНБ гр. Плевен. След няколко месеца кандидатства за позиция в Балканбанк. Започва работа като валутен дилър в Балканбанк. Година по-късно е назначен за кредитен инспектор в същата Банка. От 1997 е собственик и управител на ВасиМа ЕООД.

„Много съм горд с екипа си – хората тук са изключително съпричастни към дейността на фирмата“

Мариета Иванова

Реклама и човешки ресурси

Мариета Иванова в ролята на нежната половинка на ВасиМа отговаря за клиенти, продажби и реализация, с акцент човешки ресурси и реклама.

Търсите информация за ВасиМа, периодична новина за фирмата или нашите продукти или информация, която не можете да намерите на нашия сайт?

Моля, не се колебайте да се свържете с мен.

Харесва ми да отговарям на Вашите въпроси!

e-mail: vasima.bg@gmail.com
e-mail: vasima.sales@abv.bg
Моб.тел.+359  886 645 577

ГОРДИ СМЕ ДА БЪДЕМ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ВАСИМА

Вероника Ангелова

Консултант

„Ще продължим все така мотивирано и амбициозно да се борим с предизвикателствата, които българският пазар ни поднася. Имаме много идеи и голямо желание за работа, сътрудничество и развитие. „

тел.: 064 / 801 530
факс: 064 / 801 530
моб.: 0885 / 109 202

Елица Боромска

Консултант

„Желаете топлината и уюта винаги да са гости във Вашия дом? – питайте мен как!“

тел.: 064 / 801 500
факс: 064 / 821 500
моб.: 0889 / 208 231

Фана Тодорова

Консултант

„Искате комфорт в своя дом – елате във ВасиМа, където с оптимизъм и амбиция винаги ще сте на първа позиция!“

тел.: 064 / 801 530
факс: 064 / 801 530
моб.: 0885 / 109 202

Христо Трифонов

Консултант

„Във ВасиМа работя от нейното основаване. Готов съм да помогна на всеки, в правилния избор на който и да е от нашите продукти.“

тел.: 064 / 801 500
факс: 064 / 821 500
моб.: 0889 / 208 231

Вероника Петкова

Консултант

„Считам за своя най-главна задача отговорно да консултирам всеки клиент, да контролирам процеса на проектиране на Вашите щори или дограма,  така че те да Ви носят най-дълго време топлина и уют в дома.“

тел.: 064 / 801 500
факс: 064 / 821 500
моб.: 0889 / 208 231